چرا شما باید از Etabs7Control استفاده کنید؟!

معرفی کامل نرم افزار Etabs7Control را در سایت رسمی برنامه و از این لینک ببینید.


برنامه Etabs7Control هفت کنترل  وقت گیر و مهم را که طراح سازه باید انجام دهد و نتایج و جداول مربوطه رو در دفترچه محاسبات قید کند، با سرعت زیاد و بدون خطا انجام می‎دهد و برای هر کنترل راهنمایی ها و توضیحات لازم را به طراح ارائه می دهد.

از آنجایی که اکثر طراحان از فایلهای مختلف و متعدد اکسل برای کنترل عملیات خودشان استفاده می کنند که بعضاً غیر قابل اعتماد هستند و خروجی های یکنواخت و استانداردی ندارند، بنابراین Etabs7Control چون یک بسته کامل است و خروجی های یکنواخت و قابل ارائه دارد، میتواند جایگزین مناسبی برای آنها باشد.

در این قسمت مختصری از قابلیت های برنامه توضیح داده شده: توضیحات